Muižu kultūras vērtību aizsardzība Valmieras apriņķī 1919. un 1920. gadā

Authors

  • Kristīne Zaļuma Latvijas Nacionālā bibliotēka

Keywords:

kultūras mantojums, Vidzemes muižas, kultūras vērtību aizsardzība, Valmieras apriņķis, kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieki

Abstract

Rakstā aplūkots muižu kultūras vērtību aizsardzības pasākumu komplekss Valmieras apriņķī 1919. un 1920. gadā. To realizēja Latvijas Pagaidu valdības Zemkopības ministrijas valsts zemju pārziņi un Izglītības ministrijas deleģētie kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieki. Raksta mērķis ir atspoguļot, kāda nozīme ir bijusi muižu kultūras vērtību saglabāšanas pasākumiem Latvijas atbrīvotajos apgabalos īstenotās kultūrpolitikas kontekstā, raksturojot pilnvarnieku darbību un analizējot sadarbību ar citām valsts institūcijām. Rakstā kā avoti izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāli, kā arī periodiskie izdevumi.

Author Biography

Kristīne Zaļuma, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kristīne Zaļuma (1972) ir sociālo zinātņu maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā (LU, 2011), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora galvenā bibliogrāfe-pētniece. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante. Promocijas darba tēma: “Vidzemes muižu bibliotēku kultūras mantojums (18. gs. – 20. gs. 20. gadi)”. Zinātniskās intereses: kultūras mantojuma aizsardzība, Latvijas muižu un bibliotēku vēsture.

Kristīne Zaļuma (1972) holds a master’s degree in social sciences (library science and information, University of Latvia, 2011), she is a senior bibliographer-researcher at the Research sector of Letonica and Baltic Center at the National Library of Latvia. Currently a doctoral programme student at the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia, working on the PhD thesis “Cultural Heritage of libraries in Manors of Vidzeme/Livland Region, 18th C. – 1920s”. Research interests include history of cultural heritage protection, manors and libraries in Latvia. 

Downloads

Published

2016-10-27

How to Cite

Zaļuma, K. (2016). Muižu kultūras vērtību aizsardzība Valmieras apriņķī 1919. un 1920. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 87–98. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/470