No. 3 (2017): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 3 (2017): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 98. numurs.

Published: 2017-11-28

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial