Latvijas mūzikas dzīves atspoguļojums Emīla Dārziņa rakstos (1901–1910)

Authors

  • Alise Ozola Latvijas Universitāte

Keywords:

Emīls Dārziņš, mūzikas kritika, latviešu prese, mūzikas dzīve Latvijā, 20. gadsimta pirmā desmitgade

Abstract

Raksts veltīts mūzikas dzīves atspoguļojumam komponista Emīla Dārziņa (1975–1910) mūzikas kritikās, kas tapušas no 1901. līdz 1910. gadam. Viņš bija šī perioda vadošais mūzikas kritiķis Latvijā, kopumā publicējot vairāk nekā 200 recenziju un apcerējumu. Raksta izstrādē izmantotais avots: muzikologa Arvīda Darkevica 1975. gadā sastādītā izlase, tā ir līdz šim plašākais klajā nākušais E. Dārziņa publikāciju krājums, kurā apkopotas 163 komponista mūzikas kritikas. Balstoties uz tām, raksturota 20. gadsimta pirmās desmitgades mūzikas dzīve Latvijā, kā arī sniegts ieskats E. Dārziņa personiskajos uzskatos par sava laika sabiedrību un māk­slas nozīmi tajā.

Author Biography

Alise Ozola, Latvijas Universitāte

Alise Ozola (1992) ir vēstures bakalaure (LU, 2014), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistra studiju programmas 2. kursa studente. Maģistra darba tēma – “Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana (1987–1998)”. Pētnieciskās intereses: Latvijas 20. gadsimta vēsture, kultūras un mākslas vēsture, kultūras mantojuma aizsardzības jautājumi.

Alise Ozola (1992) holds a BA degree in History (UL, 2014), she is in her second year of the History Master’s degree programme at the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Her research interests include the 20th century history of Latvia, the history of art and culture, the issues of cultural heritage protection. The master’s thesis title is “Renewal of Monuments Dedicated to Latvian Freedom Battles (1987–1998)”.

Downloads

Published

2016-10-27

How to Cite

Ozola, A. (2016). Latvijas mūzikas dzīves atspoguļojums Emīla Dārziņa rakstos (1901–1910). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 99–110. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/471