No. 2 (2016): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 2 (2016): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 97. numurs.

Published: 2017-06-20

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial

Nekrologs | Obituary