No. 15 (2023): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 15 (2023): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

 “Journal of the University of Latvia. History” is a continuation of the journal “History of Latvia. Modern and Contemporary Period”. The current journal is the 110th volume of the series. / “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 110. numurs.

Published: 2023-09-29

Full Issue