No. 11/12 (2021): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 11/12 (2021): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 106./107. numurs.

Published: 2022-03-04

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial

Recenzijas | Reviews