Organizētā sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās komitejas darbība un Otrās Viskrievijas olimpiādes norise (1911–1915)

Authors

  • Guntis Vāveris Latvijas Nacionālais arhīvs

Keywords:

sports, Rīga 20. gadsimta sākumā, Baltijas Olimpiskā komiteja, Otrā Viskrievijas olimpiāde, sportisti

Abstract

Raksts sniedz ieskatu Latvijas sporta vēstures mazāk zināmajās lappusēs, tajā raksturota organizētā sporta attīstība Rīgā līdz Pirmajam pasaules karam un atklāta mūsdienās tikpat kā aizmirstās Baltijas Olimpiskās komitejas darbība un Otrās Viskrievijas olimpiādes norise 1914. gada jūlijā. Komitejas izveide un olimpiādes norise ārpus sportiskām ambīcijām ļauj izvērtēt sportu kā modernajam laikmetam raksturīgu, iepriekš nebijušu parādību pilsētas vidē, palīdzot labāk izprast 20. gadsimta sākuma sabiedrību un tās attiecības ar sportu. Tāpat rakstā ieskicētas konkrētās tēmas izpētes perspektīvas, kurām vēsturnieki līdz šim pievērsuši ļoti minimālu uzmanību.

Author Biography

Guntis Vāveris, Latvijas Nacionālais arhīvs

Guntis Vāveris (1985) ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļas galvenais arhīvists. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants. Izstrādā promocijas darbu par tēmu “Atturības kustība kā sociālās disciplīnas instruments Latvijā, 1891.–1940. gads”. Zinātniskās intereses: 19. gadsimta – 20. gadsimta pirmās puses vēsture, atturības kustības, sporta un pilsētbūvniecības vēstures un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumi.

Guntis Vāveris (1985) – archivist at Latvian State History Archive of Latvian National Archives, Division of Fund Analysis and Information Systems. Currently a doctoral student at the University of Latvia Faculty of History and Philosophy, working on the PhD thesis “Temperance Movement as a Tool of Social Discipline in Latvia, 1891–1940.” His research interests include the history of the 19th century – the first half of the 20th century, history of interwar period, temperance movement, sports, the 19th to 20th century urban building, cultural heritage protection.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Vāveris, G. (2017). Organizētā sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās komitejas darbība un Otrās Viskrievijas olimpiādes norise (1911–1915). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 13–27. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/479