No. 4 (2017): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 4 (2017): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 99. numurs.

Published: 2018-04-21

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial