Bītnieka Klausa Kreihela tiesas process (1594)

Authors

  • Viktors Dāboliņš Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.07

Keywords:

Klauss Kreihels, bītnieki, zeltkaļi, monētu viltošana, numismātika, Rīga, mikrovēsture, amatniecība

Abstract

16. gadsimta otrajā pusē Rīgas amatnieku vidū bija vērojama sociālā noslāņošanās, ko sekmēja saimnieciskās darbības reglamentācija un cunftu sistēmas noslēgšanās. Ikdienas saimnieciskajās attiecībās lielāku nozīmi sāka ieņemt no brīvās preču apmaiņas izslēgtie necunftīgie amatnieki jeb bītnieki (Bönhasen), kas apkalpoja nemantīgos sabiedrības slāņus. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu Lībekas zeltkaļa Klausa Kreihela (Claus Kreychel) tiesas prāvas dokumentos, kas atklāj līdz šim nezināmo monētu viltošanas procesuālo pusi– no monētu materiālu sagādes līdz monētu izgatavošanai un izplatīšanai tirgū. Klausa Kreihela tiesas process ļauj domāt, ka Rīgā monētas viltotas ar tādām pašām metodēm kā citviet Eiropā.

Author Biography

Viktors Dāboliņš, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Viktors Dāboliņš (1984) ir kultūras teorijas maģistrs (Latvijas Kultūras akadēmija, 2011), Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma darba speciālists un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents. 2016. gadā uzsāka doktorantūras studijas vēsturē Tartu Universitātē. Izstrādā promocijas darbu par tēmu “Šiliņu kalšanas vēsture Rīgā (1581–1665)” (The Rise and Fall of Riga Schillings (1581–1665)). Zinātniskās intereses: numismātika, vācbaltiešu kultūras mantojums, muzeju un privāto kolekciju vēsture, ekonomikas vēsture.

Viktors Dāboliņš (1984) holds a MA degree in theory of culture (Latvian Academy of Culture, 2011). He is the collection specialist at the Museum of the History of Riga and Navigation, and holds the position of the scientific assistant at the Institute of Latvian History, University of Latvia. In 2016, the author commenced doctoral studies in history at the University of Tartu, working on the PhD thesis “The Rise and Fall of Riga Schillings (1581–1665)”. Research interests: numismatics, cultural heritage of Baltic Germans, history of museum and private collections, history of economics.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Dāboliņš, V. (2017). Bītnieka Klausa Kreihela tiesas process (1594). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 98–111. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.07