No. 1 (2016): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 1 (2016): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 96. numurs.

Published: 2016-10-27

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial