Muižu kultūras vērtību aizsardzība Cēsu apriņķī 1919. un 1920. gadā

Authors

  • Kristīne Zaļuma Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.05

Keywords:

Vidzemes muižas, Cēsu apriņķis, kultūras vērtību aizsardzība, kultūras mantojums, kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieki, muižu bibliotēkas

Abstract

Rakstā aplūkots muižu kultūras vērtību aizsardzības pasākumu komplekss Cēsu apriņķī 1919. un 1920. gadā, to galvenokārt realizēja Latvijas Pagaidu valdības Izglītības ministrijas deleģētie kultūras vērtību aizsardzības pilnvarnieki divos apriņķa apgabalos. Raksta mērķis ir atspoguļot muižu kultūras vērtību aizsardzības organizēšanas apstākļus Cēsu apriņķī, uzsverot šo procesu nozīmīgumu Latvijas atbrīvotajā daļā, kas vēl nesen bija atradusies tiešā frontes līnijā. Sarežģītos apstākļos Latvijas Pagaidu valdība bez rūpēm par pārtiku un saimnieciskās dzīves problēmām uzdrošinājās atrast līdzekļus un deleģēt pienākumus cilvēkiem, kuru uzdevums bija apzināt saglabājušās muižu kultūras vērtības un organizēt to aizsardzību.

Mainoties ģeopolitiskajai situācijai un veidojot valstī stabilus pamatus, Latvijas pārvaldes institūcijas lēma kustamās kultūras vērtības pārvietot, uzkrāt un saglabāt, par nozīmīgu kultūras mantojuma daļu atzīstot arī kultūras vērtības, kas vēsturiski bija koncentrējušās muižās. Rakstā kā avoti galvenokārt izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāli.

Author Biography

Kristīne Zaļuma, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Kristīne Zaļuma (1972) ir sociālo zinātņu maģistre bibliotēkzinātnē un informācijā (LU, 2011), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniece. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante. Promocijas darba tēma: “Vidzemes muižu bibliotēku kultūras mantojums (18. gs. – 20. gs. 20. gadi)”. Zinātniskās intereses: kultūras mantojuma aizsardzība, Latvijas muižu un bibliotēku vēsture.

Kristīne Zaļuma (1972) holds a master’s degree in social sciences (library science and information, University of Latvia, 2011). She is a researcher at the National Library of Latvia. Currently a doctoral student at the University of Latvia Faculty of History and Philosophy, developing the PhD thesis “Cultural Heritage of libraries in manors of Vidzeme/Livland region, 18th C. – 1920s”. Research interests include history of cultural heritage protection, manors and libraries in Latvia.

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Zaļuma, K. (2018). Muižu kultūras vērtību aizsardzība Cēsu apriņķī 1919. un 1920. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 66–78. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.05