No. 5 (2018): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

					View No. 5 (2018): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture

“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Šis laidiens ir minētā žurnāla 100. numurs.

Published: 2018-12-13

Full Issue

Redaktora sleja | Editorial

Vēstures avoti | Historical Sources