No. 7/8 (2019): Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture