Vilkaču mantinieki. Vēsturiskais un laikmetīgais Jāņa Mauliņa romānā “Pēdas” (1980)

Authors

  • Mārtiņš Mintaurs Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.01

Keywords:

vēsturiskā proza, vēstures reprezentācija, nacionālā identitāte, postkoloniālisms, Latvijas PSR

Abstract

Rakstā aplūkots Jāņa Mauliņa vēsturiskais romāns “Pēdas”, pievēršot uzmanību tā tapšanas apstākļu kontekstam. Romāns publicēts 1980. gadā, tajā atspoguļota situācija 17. gadsimta pirmajā pusē Vid­zemes austrumu daļā. Sižeta pamatā ir stāsts par zemnieku pretestību kungiem, tā alegoriski saistīta ar latviešu situāciju padomju okupācijas laikā. Tādējādi romānu iespējams interpretēt postkoloniālā diskursa ietvaros kā rakstnieka konstruētu ideālā Latvijas modeļa paraugu. Romāns turpina nacionālā romantisma tradīciju vēsturiskajā prozā, pielāgojot to 20. gadsimta otrās puses situācijai. Pēc romāna motīviem 1983. gadā Rīgas kinostudijā uzņemta filma “Vilkatis Toms”, rakstā salīdzinātas romāna un filmas vēstījuma īpatnības.

Downloads

Published

2023-02-22

How to Cite

Mintaurs, M. (2023). Vilkaču mantinieki. Vēsturiskais un laikmetīgais Jāņa Mauliņa romānā “Pēdas” (1980). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (13/14), 13–25. https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.01