Nacionālā pretestība un Rietumi. Recenzija par Ulda Neiburga monogrāfiju “Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)”

Authors

  • Jānis Taurēns Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.13

Abstract

-

Author Biography

Jānis Taurēns, Latvijas Universitāte

Jānis Taurēns (1969) ir Latvijas Universitātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors. Vēstures doktors (LU, 1999). Latvijas PSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Žurnāla “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” galvenais redaktors. Monogrāfijas “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” (2015–2016) līdzautors. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas vēsture, Latvijas politiskā vēsture kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstures historiogrāfija.

Jānis Taurēns (1969) is an Associate Professor at the Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. Doctor of history (UL, 1999). A member of the Commission for Research of Latvian SSR State Security Committee of the UL. General editor of the periodical “History. Journal of the University of Latvia”. A co-author of the collective monograph “Foreign policy and diplomacy of Latvia in the 20th century” (in Latvian, 2015–2016). Research interests: history of Latvia’s foreign policy, political history of Latvia since restoration of independence, historiography of Latvian history.

 

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Taurēns, J. (2017). Nacionālā pretestība un Rietumi. Recenzija par Ulda Neiburga monogrāfiju “Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 189–192. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.13

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>