Latvijas un Spānijas attiecības (1936–1940): Spānijas pilsoņu kara konteksts

Authors

  • Ginta Ieva Bērziņa Latvijas Universitāte

Keywords:

Latvijas un Spānijas attiecības, Spānijas pilsoņu karš, Neiejaukšanās komiteja, brīvprātīgie, ārpolitika

Abstract

1936. gadā, sākoties Spānijas pilsoņu karam, Latvijas ārpolitikā radās unikāli, tikai Latvijas un Spānijas attiecībām raksturīgi apstākļi un norises. Rakstā izvērtēta Latvijas oficiālā nostāja un Latvijas pilsoņu iesaiste Spānijas pilsoņu karā, kā arī aplūkota abu valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvju darbība gan Spānijas pilsoņu kara laikā, gan centieni atjaunot Latvijas attiecības ar Spāniju laika posmā līdz Latvijas okupācijai 1940. gada 17. jūnijā. Raksta mērķis ir atspoguļot Latvijas un Spānijas attiecību attīstību Spānijas pilsoņu kara kontekstā. Galveno avotu bāzi veido Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu dokumenti un informācija preses izdevumos.

Author Biography

Ginta Ieva Bērziņa, Latvijas Universitāte

Ginta Ieva Bērziņa (1993) ir vēstures bakalaure (LU, 2016), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistra studiju programmas 1. kursa studente. Pētnieciskās intereses: starptautiskās attiecības 20. gadsimtā, Spānijas un Francijas 20. gadsimta vēsture, Latvijas ārpolitikas vēsture.

Ginta Ieva Bērziņa (1993) holds a BA degree in History (University of Latvia, 2016). Currently, she is in her first year of the History Master’s degree programme at the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Her research interests include international relations in the 20th century, history of Spain and France in the 20th century, history of Latvia’s foreign policy.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Bērziņa, G. I. (2017). Latvijas un Spānijas attiecības (1936–1940): Spānijas pilsoņu kara konteksts. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 68–88. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/483