Lietuvieši Latvijā Neatkarības kara laikā 1918.–1920. gadā

Authors

  • Ēriks Jēkabsons Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.02

Keywords:

Latvijas Neatkarības karš, lietuviešu nacionālā minoritāte, armija, valsts iestādes, sabiedrība

Abstract

Raksts veltīts nozīmīgas un samērā daudzskaitlīgas Latvijas nacionālās minoritātes – lietuviešu – darbībai Neatkarības kara laikā 1918.–1920. gadā. Apskatītas lietuviešu skaita un sastāva pārmaiņas pēc Pirmā pasaules kara, analizēta lietuviešu nacionāla rakstura darbība politiskajā, sabiedriskajā un kultūras jomā faktiski pilnībā jaunā situācijā – neatkarīgā Latvijas valstī, kā arī lietuviešu piedalīšanās militārajos procesos Latvijā, atrodoties Latvijas armijas rindās un valsts struktūrās. Minētie jautājumi aplūkoti Latvijas un Lietuvas sarežģīto attiecību kontekstā.

Author Biography

Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Ēriks Jēkabsons (1965) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Vēstures doktors (LU, 1995). 17 grāmatu (trīs no tām izdotas ārvalstīs) un 210 zinātnisku rakstu (apmēram puse no tiem publicēti 13 ārvalstīs) autors. Piedalījies 160 zinātniskās konferencēs. Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Polijas un Rumānijas Nacionālās zinātnes padomes ārzemju eksperts, piecu Latvijas un 17 ārvalstu zinātnisko žurnālu redkolēģiju loceklis. Viesprofesors Polijas un Ukrainas universitātēs. Apbalvots ar Polijas Zelta Nopelnu krustu. 2012./2103. akadēmiskajā gadā Fulbraita programmas Scholar Program stipendiāts Stenforda Universitātē. Zinātniskās intereses: Latvijas un reģiona politiskā un militārā vēsture 20. gadsimta pirmajā pusē.

Ēriks Jēkabsons (1965) is a professor at the Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. Doctor of history (University of Latvia, 1995). An author of 17 books (3 of these published abroad) and 210 scientific articles (about a half of them published in 13 countries), he has taken part in 160 scientific conferences, served as an expert of the Latvian Scientific Council, a foreign expert of Polish, Romanian National Scientific Councils. He is a member of editorial board of 5 Latvian and 17 foreign scientific journals, a visiting professor at universities in Poland and Ukraine. Decorated with Poland’s Gold Merit Cross, a participant of Fulbright Scholar Program at Stanford University during the academic year 2012/2013. Research interests: political and military history of Latvia and the region in the first half of the 20th century.

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Jēkabsons, Ēriks. (2018). Lietuvieši Latvijā Neatkarības kara laikā 1918.–1920. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 13–35. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.02

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>