Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944–1948

Authors

  • Didzis Bērziņš Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Keywords:

sociālā atmiņa, holokausts, komunikatīvā un kultūras atmiņa, Latvijas PSR, 1944–1948

Abstract

Rakstā analizēti holokausta sociālās atmiņas veidošanās procesi Latvijas teritorijā pēc Otrā pasaules kara beigām (1944–1948). Lai noskaidrotu, kādu sociālpolitisko un vēsturisko diskursu iespaidā veidojusies holokausta sociālā atmiņa, analizētas holokausta reprezentācijas un diskursīvās struktūras. Pētījumā raksturotas tā laika Latvijas sabiedrības iespējamās zināšanas un attieksme pret holokaustu, pētot to noteicošos komunikatīvās un kultūras atmiņas procesus.

Author Biography

Didzis Bērziņš, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Didzis Bērziņš (1983) ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātņu katedras lektors un Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks. Komunikācijas zinātņu doktors (LU, 2015). Viņa promocijas darbs veltīts holokausta nozīmei Latvijas sociālajā atmiņā. Zinātniskās intereses: sociālā atmiņa, nacionālā identitāte, nacionālsociālistu propaganda, mediju ētika, mediju atbildība un mediju kolaboracionisms.

Didzis Bērziņš (1983) is a lecturer at the Department of Communication Studies and a researcher at the Advanced Social and Political Research Institute, the Faculty of Social Sciences, University of Latvia. Doctor of communication sciences (UL, 2015). His PhD thesis (UL, 2015) examines the meaning of the Holocaust in Latvia’s social memory. His research interests include social memory, national identity, Nazi propaganda, as well as media ethics, media accountability, and media collaborationism.

Downloads

Published

2016-10-27

How to Cite

Bērziņš, D. (2016). Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944–1948. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 45–73. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/468