Latvieši Ķīnā 1918–1940. Harbinas piemērs

Authors

  • Nadīna Rode Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Keywords:

starpkaru periods, latviešu kopiena, Ķīna, Harbina, latviešu skaits, etniskais sastāvs, latviešu profesionālā un sabiedriskā darbība

Abstract

Balstoties uz vienas pilsētas – Harbinas – piemēru, rakstā analizēts to Latvijas pilsoņu un latviešu skaits, etniskais sastāvs un darbība, kuri 20. gadsimta starpkaru periodā dzīvoja Ķīnā. Rakstā ir izmantoti materiāli un preses izdevumi no Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem, kā arī pieejamā vēstures literatūra par atsevišķiem notikumiem konkrētajā laika posmā. Raksta mērķis ir, analizējot galvenokārt arhīva materiālus un sistematizējot tos, sniegt pārskatu par latviešu kopienas lielumu, etnisko sastāvu, nodarbinātību un aktivitāti sabiedriskās dzīves veidošanā tieši Harbinā, kas atrodas Ķīnas ziemeļos.

Author Biography

Nadīna Rode, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Nadīna Rode (1993) ir vēstures bakalaure (LU 2016), Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes orientālistikas maģistra studiju programmas 1. kursa studente. Pēt­nie­ciskās intereses: latviešu kopiena Ķīnā starpkaru periodā, Ķīnas 20. gadsimta vēsture. Bakalaura darba tēma: “Latvieši Ķīnā 1918–1940: skaits, sastāvs, darbība”.

Nadīna Rode (1993) holds a BA degree in history (University of Latvia, 2016). She is currently in her first year of Orientalistics Master’s study programme at the University of Latvia Faculty of Humanities. Her research interests cover the Latvian community in China in the interwar period, as well as the history of China in the 20th century. Her bachelor’s thesis was dedicated to researching Latvian diaspora in China during 1918–1940 – its size, composition and accomplishments.

 

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Rode, N. (2017). Latvieši Ķīnā 1918–1940. Harbinas piemērs. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 145–160. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/487