Nacionālo attiecību atspoguļojums latviešu presē (1918–1934): īss ieskats

Authors

  • Māris Goldmanis Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.02

Keywords:

latviešu prese, Latvijas preses vēsture, nacionālās attiecības, nacionālās minoritātes, antisemītisms

Abstract

Rakstā sniegts ieskats nacionālo attiecību atspoguļojumā latviešu presē no 1918. līdz 1934. gadam. Šajā laika posmā jaundibinātajā Latvijas valstī bija demokrātiski garantēta gan plaša preses brīvība, gan nacionālo minoritāšu jeb mazākumtautību tiesības. Latvijas Republikas iedzīvotāju sastāvs vēsturiski bija veidojies etniski neviendabīgs, tādēļ nacionālo attiecību problemātika un latviešu kā pamatnācijas attiecības ar mazākumtautībām (vācbaltiešiem, krieviem, ebrejiem, poļiem u. c.) jaunajā nacionālajā valstī pastāvīgi bija politiskā diskursa centrā un atspoguļojās daudzo laikrakstu un žurnālu slejās. Rakstā analizēti galvenie periodiskie izdevumi latviešu valodā, kuri tolaik iznāca Latvijā, identificējot nacionālo attiecību diskursa galvenos tematus, to aktualizācijas intensitāti un dinamiku dažādos preses izdevumos.

Author Biography

Māris Goldmanis, Latvijas Universitāte

Māris Goldmanis (1988) ir vēstures maģistrs (LU, 2012), Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra pētnieks. Izstrādā promocijas darbu par tēmu “Nacionālo attiecību atspoguļojums latviešu presē 1918–1934”. Zinātniskās intereses: 20. gadsimta pirmās puses vēsture, starpkaru posma vēsture, preses vēsture, nacionālās minoritātes, nacionālās attiecības un antisemītisma un holokausta jautājumi.

Māris Goldmanis (1988) holds a degree of MA in history (UL, 2012). He is a researcher at Center for Judaic Studies, University of Latvia. At present, the author is working on his PhD thesis “National Relations in Latvian Press 1918–1934”. Research interests: the history of the first half of 20th century history, history of press, national minorities, national relations, antisemitism and Holocaust issues.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Goldmanis, M. (2017). Nacionālo attiecību atspoguļojums latviešu presē (1918–1934): īss ieskats. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 13–26. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.02