Ieskats Graudu ģimenes rēderejas darbībā trimdā

Authors

  • Dāvis Beitlers Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.08

Keywords:

latviešu trimda, kuģniecība, uzņēmējdarbība, Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības Rietumos

Abstract

Rakstā sniegts neliels ieskats Friča Grauda (1888–1942), lielākā starpkaru Latvijas laika kuģīpašnieka, kuģu un rēderejas liktenī pēc Latvijas okupācijas un aneksijas 1940. gadā. Tā kā F. Grauda kuģi nonāca Rietumvalstīs, caur konkrētā piemēra prizmu aplūkotas latviešu trimdas saimnieciskās aktivitātes, pieskaroties arī zināmu elementu pārmantotībai no starpkaru Latvijas perioda. Šāds skats uz latviešu trimdas vēsturi Latvijas historiogrāfijā nav ierasta parādība – esam raduši uzlūkot, vētīt un analizēt pamatā trimdā vērojamos kultūras procesus, nedaudz arī diplomātiski politiskās norises un šo jomu mijiedarbi ar padomju posma un mūsdienu Latvijas realitāti.

Author Biography

Dāvis Beitlers, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Dāvis Beitlers (1993) ir vēstures maģistrs (LU, 2017), Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vēsturnieks. Vairāku zinātnisku un populārzinātnisku grāmatu autors vai redaktors. 2017. gadā uzsācis doktorantūras studijas vēsturē Latvijas Universitātē un izstrādā promocijas darbu par tēmu “Latviešu uzņēmējdarbība trimdā (1940–1987): pārmantotības aspekti”. Zinātniskās intereses: latviešu trimdas vēsture, Latvijas jūrniecības vēsture, Latvijas grāmatniecības vēsture, Latvijas ērģeļkultūras (instrumenti, mūzika un mūziķi) vēsture, reģionālās vēstures izpētes problēmas.

Dāvis Beitlers (1993) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2017). He is a historian at the Museum of the History of Riga and Navigation (Department of the History of Latvian Navigation). An author or editor of several scientific and popular science books. In 2017, the author commenced doctoral studies in history at the University of Latvia, working on the PhD thesis “Latvian business in exile (1940–1987): aspects of inheritance”. Research interests include history of Latvian exile, history of Latvian navigation, history of Latvian book production, history of Latvian organ-culture (musical instruments, music, musicians), research problems of regional (local) history.

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Beitlers, D. (2018). Ieskats Graudu ģimenes rēderejas darbībā trimdā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 112–125. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.08

Most read articles by the same author(s)