Valsts drošības komitejas aģentu kartotēkas publiskošanas mēģinājumi 8. Saeimas periodā (2004–2006)

Authors

  • Jānis Taurēns Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Keywords:

Saeima, Valsts drošības komiteja, padomju režīms, dokumentārais mantojums, dekomunizācija

Abstract

Visu periodu kopš neatkarības atjaunošanas bijušās Valsts drošības komitejas dokumentārais mantojums ir bijusi nozīmīga politiska problēma Latvijas Republikā. VDK slepeno aģentu uzskaites kartotēka un tās liktenis vienmēr bijusi grūti risināma problēma. 2002.–2006. gadā Latvijas Republikas 8. Saeima trīs reizes pieņēma likumus par šo dokumentu kolekcijas atslepenošanu, tomēr šo procesu bloķēja Valsts prezidente. Pastiprinātā uzmanība, kas tika pievērsta VDK mantojumam, izraisīja plašas debates sabiedrībā un parlamentā. Šīs debates atspoguļoja Latvijas elites un sabiedrības priekšstatus par VDK dokumentāro mantojumu un plašākā nozīmē arī par totalitārā komunistiskā režīma mantojumu un tā vērtējumu mūsdienās.

Author Biography

Jānis Taurēns, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Jānis Taurēns (1969) ir Latvijas Universitātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors. Vēstures doktors (LU, 1999). LU Latvijas PSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis, Latvijas un Krievijas kopējās vēsturnieku komisijas loceklis. Patlaban piedalās nozīmīgā projektā – kolektīvas 3 sējumu monogrāfijas “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” izstrādē. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas vēsture, Latvijas politiskā vēsture kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstures historiogrāfija.

Jānis Taurēns (1969) is an Associate Professor at the Department of History and Archaeo­logy, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. A member of the Commission for Research of Latvian SSR State Security Committee of the UL. A member of the International Commission of the Latvian-Russian Historians. Doctor of history (UL, 1999). A co-author of the monograph “Foreign Policy and Diplomacy of Latvia in the 20th Century”. His research interests include history of Latvia’s foreign policy, political history of Latvia since restoration of independence, historiography of Latvian history.

Downloads

Published

2016-10-27

How to Cite

Taurēns, J. (2016). Valsts drošības komitejas aģentu kartotēkas publiskošanas mēģinājumi 8. Saeimas periodā (2004–2006). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 74–86. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/469

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2