“Cilvēks, kurš izvadīja Latvijas kuģi starp bangojošām krācēm”

Recenzija par grāmatu: Kārina Pētersone. Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs. Rīga 2020. 796 lpp. ISBN 978-9934-0-9244-2

Authors

  • Jānis Taurēns Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.08

Author Biography

Jānis Taurēns, Latvijas Universitāte

Jānis Taurēns (1969) ir Latvijas Universitātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors. Vēstures doktors (LU, 1999). Žurnāla “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” galvenais redaktors. Monogrāfiju “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” (Rīga, 2015–2016) un “15. maija Latvija” (Rīga, 2017) līdzautors. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas vēsture, Latvijas politiskā vēsture kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstures historiogrāfija.

Jānis Taurēns (1969) is an associate professor at the Department of Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Doctor of History (University of Latvia, 1999). He is the general editor of the periodical “History. Journal of the University of Latvia”, a co-author of the collective monographs “Foreign policy and diplomacy of Latvia in the 20th century” (Rīga, 2015–2016, in Latvian) and Latvia of May 15 (Rīga, 2017, in Latvian). His research interests include the history of Latvia’s foreign policy, political history of Latvia since restoration of independence, historiography of Latvian history.

Downloads

Published

2022-03-04

How to Cite

Taurēns, J. (2022). “Cilvēks, kurš izvadīja Latvijas kuģi starp bangojošām krācēm” : Recenzija par grāmatu: Kārina Pētersone. Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs. Rīga 2020. 796 lpp. ISBN 978-9934-0-9244-2. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (11/12), 123–125. https://doi.org/10.22364/luzv.11.12.08

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>