Kopīgās tendences Latvijas Universitātes un Latvijas Republikas vēsturē starp pasaules kariem

Authors

  • Raimonds Cerūzis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.02

Keywords:

Rīgas Politehniskais institūts, Latvijas Augstskola, Latvijas Universitāte, starpnacionālās attiecības, vācbaltieši, politika, ideoloģija, izglītība, pētniecība, studijas

Abstract

Rakstā aplūkota Latvijas akadēmiskās elites iesaiste nacionālās augstskolas (vēlākās Latvijas Universitātes) izveidē un attīstībā starp abiem pasaules kariem. Vēstures avoti liecina par ciešo kopsakaru starp augstskolas izveides un attīstības iezīmēm un kopīgo valsts vēsturi dažādās tās attīstības stadijās starpkaru periodā. Plašāk apskatīti tādi aspekti kā augstskolas nozīme jaunās valsts ideoloģijā, starpnacionālās attiecības, saimnieciski finansiālie aspekti, tostarp darbinieku darba apstākļi un atalgojums, kā arī mācībspēku iesaiste politiskajās aktivitātēs gan parlamentārisma, gan autoritārisma posmā. Visi šie aspekti atspoguļo atbilstošas tendences valstī kopumā. Īpaši izcelta atsevišķu personību loma, jo augstskolas mācībspēki Latvijas valsts tapšanas laikā un autoritārisma periodā uzskatāmi par viedokļu līderiem.

Author Biography

Raimonds Cerūzis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Raimonds Cerūzis (1972) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes ­Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors, vadošais pētnieks. Vēstures doktora grādu ieguvis 2003. gadā Latvijas Universitātē. Bijis starptautisko norišu komentētājs ­Latvijas ­Radio, kā arī galvenais redaktors un autors Latvijas Institūta izdotajiem valsts atpazīstamību ārzemēs veicinošiem informatīviem materiāliem. Daudzu zinātnisku publikāciju ­autors par vācbaltiešu vēsturi Latvijas teritorijā. Zinātniskās intereses: vācu zemju un Vācijas vēsture, vācu ietekme Latvijas teritorijas vēsturē, nacionālo minoritāšu vēsture, Baltijas ­vēsture, ideoloģiju vēsture 19. un 20. gadsimtā.

Raimonds Cerūzis (1972) is an associate professor at the Department of History and Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. Doctor of history (University of Latvia, 2003). Previously was a columnist of the international affairs at the Latvian Radio (Latvijas Radio), chief editor and author of books and articles at the Latvian Institute – the institution promoting knowledge about Latvia abroad. Author of many publications about the history of Baltic Germans (Deutschbalten). Research interests include the history of Germany, the influence of Germans on the history of Latvia, history of national minorities, history of the Baltic region, history of ideologies in the 19th and 20th centuries.

Downloads

Published

2021-03-24

How to Cite

Cerūzis, R. (2021). Kopīgās tendences Latvijas Universitātes un Latvijas Republikas vēsturē starp pasaules kariem. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (9/10), 40–63. https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.02