Dubults ieguldījums vācbaltiešu politiskās vēstures “pēdējās nodaļas” aizpildīšanā. 193 Recenzija par Ineša Feldmaņa sastādīto avotu krājumu “Vācbaltieši Latvijā (1918–1941)” un grāmatu “Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941)”

Authors

  • Raimonds Cerūzis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Abstract

.

Author Biography

Raimonds Cerūzis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Raimonds Cerūzis (1972) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors, vadošais pētnieks, VDK dokumentu izpētes zinātniskās komisijas dalībnieks. Vēstures doktors (LU, 2003). Bijis starptautisko norišu komentētājs Latvijas Radio, veidojis Latvijas starptautisko atpazīstamību veicinošas publikācijas Latvijas Institūtam. Dažādu Latvijas vēsturei veltītu publikāciju autors un galvenais redaktors. Sagatavojis daudzas publikācijas par vācbaltiešu vēsturi Latvijas teritorijā. Zinātniskās intereses: vācu ietekme Latvijas teritorijas vēsturē 19.–20. gadsimtā, nacionālo minoritāšu vēsture, Baltijas vēsture, ideoloģiju vēsture.

Raimonds Cerūzis (1972) is an Associate Professor at the Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia, leading researcher, member of the Government Commission for Latvian SSR KGB Research at the UL. He holds a Doctorate degree in history (University of Latvia, 2003). Previously, he was employed as a columnist of the international affairs at the Latvian Radio, chief editor and author of books and articles at the Latvian Institute. Author of many publications about the Baltic German (Deutschbalten) history. Research interests: the influence of Germans in the history of Latvia (the 19th to 20th centuries), history of national minorities, history of the Baltic region, history of ideologies.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Cerūzis, R. (2017). Dubults ieguldījums vācbaltiešu politiskās vēstures “pēdējās nodaļas” aizpildīšanā. 193 Recenzija par Ineša Feldmaņa sastādīto avotu krājumu “Vācbaltieši Latvijā (1918–1941)” un grāmatu “Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941)” . Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 193–196. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/489