Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs

I daļa

Authors

  • Aivars Stranga Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.5.02

Keywords:

okupācija, kolaborācija, kolaboracionisms, sociālistiskais reālisms, Ļeņins, Staļins

Abstract

Kultūras un mākslas attiecības ar jauno varu – padomju režīmu – ir nopietni pētītas Latvijas vēstures literatūrā. Ilgoņa Bērsona darbi par literatūras likteņiem, Arnolda Klotiņa – par mūziku okupācijā un Ilzes Konstantes pētījumi par tēlotāju mākslu ir ievērojami pēdējo gadu sasniegumi. Šis raksts esejas formā papildina līdzšinējo faktisko materiālu, tajā veltīta uzmanība kolaborācijai un pat kolaboracionismam. Bez šo parādību plašas izplatības kultūras un mākslas sovetizācijas procesi nebūtu iespējami.

Author Biography

Aivars Stranga, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Aivars Stranga (1954) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Habilitētais vēstures doktors (LU, 1994). Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. Apkopojošo monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”, “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” līdzautors. Jaunākās monogrāfijas: “Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads” un “Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934–1940)”. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika starpkaru periodā, demokrātija un autoritārisms Baltijas valstīs, ebreju vēsture Baltijas valstīs.

Aivars Stranga (1954), Professor at the Department of History and Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Habilitated Doctor of History (University of Latvia, 1994). A full member of the Latvian Academy of Sciences. A member of the Commission of the Historians of Latvia. Co-author of collective monographs “History of Latvia in the 20th Century”, “Latvia in the Second World War” (in Latvian), “Foreign Policy and Diplomacy of Latvia in the 20th Century” (in Latvian). His recent monographs: “The Foreign Economic Relations of Latvia. 1919–1940” (in Latvian) and Economic Policy of Kārlis Ulmanis Authoritarian Regime (1934–1940) (in Latvian). The research interests include foreign policy of Latvia in the interwar period, democracy and authoritarianism in the Baltic states, Jewish history in the Baltic states.

Downloads

Published

2018-12-13

How to Cite

Stranga, A. (2018). Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs: I daļa. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (5), 25–52. https://doi.org/10.22364/lvzv.5.02