Paliekošs devums

Recenzija par grāmatu: Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 4. daļa: 1919. gada decembra sākums – 1920. gada rudens. Sastādītājs Ēriks Jēkabsons. Rīga 2023. 447 lpp. ISNB 978-9984-83-611-9

Authors

  • Aivars Stranga

Abstract

Recenzija par grāmatu: Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 4. daļa: 1919. gada decembra sākums – 1920. gada rudens. Sastādītājs Ēriks Jēkabsons. Rīga 2023. 447 lpp. ISNB 978-9984-83-611-9

Author Biography

Aivars Stranga

Aivars Stranga ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors, habilitētais vēstures doktors (LU, 1994), Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. Publicējis vairākas monogrāfijas par Latvijas saimniecisko politiku Ulmaņa autoritārā režīma laikā, par Latvijas ekonomiskajiem sakariem starpkaru periodā un Latvijas ebrejiem Neatkarības kara laikā. Apkopojošu monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20.  gadsimts”, “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” līdzautors. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika starpkaru periodā, demokrātija un autoritārisms Baltijas valstīs, ebreju vēsture Baltijas valstīs.

Aivars Stranga is a professor at the Department of History and Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the  University of Latvia. Habilitated Doctor of History (UL, 1994). A full member of the Latvian Academy of Sciences. A member of the Commission of the Historians of Latvia. The author of several monographs on Latvian economic policy under the authoritarian regime of Ulmanis, Latvian economic relations in the interwar period and Latvian Jews during the War of Independence. Co-author of collective monographs “History of Latvia in the 20th Century”, “Latvia in the Second World War” (in Latvian), “Foreign Policy and Diplomacy of Latvia in the 20th Century” (in Latvian). Research interests: foreign policy of Latvia in the interwar period, democracy and authoritarianism in the Baltic states, Jewish history in the Baltic states.

Downloads

Published

2023-12-22

How to Cite

Stranga, A. (2023). Paliekošs devums: Recenzija par grāmatu: Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos. 4. daļa: 1919. gada decembra sākums – 1920. gada rudens. Sastādītājs Ēriks Jēkabsons. Rīga 2023. 447 lpp. ISNB 978-9984-83-611-9. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (16), 85–89. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/638