Saimnieciskā dienesta likums. 1940. gada 28. maijs

Authors

  • Aivars Stranga Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Keywords:

Saimnieciskais dienests, Darba Centrāle, Darba skola, nometnes

Abstract

Rakstā izvērtēts pēdējais likums, kuru K. Ulmaņa autoritārā valdība pieņēma tikai trīs nedēļas pirms Latvijas okupācijas, – ļoti radikālais likums par Saimniecisko dienestu. Ar to gandrīz visi pieaugušie valsts iedzīvotāji tika pakļauti militarizētai kontrolei un piespiedu darbam, un, lai arī likums bija spēkā pavisam neilgu laiku, tas uzreiz kļuva ārkārtīgi nepopulārs.

Author Biography

Aivars Stranga, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Aivars Stranga (1954) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Habilitētais vēstures doktors (LU, 1994). Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. Apkopojošo monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”, “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” līdzautors. Jaunākās monogrāfijas: “Ebreji Baltijā” un “Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads”. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika starpkaru periodā, demokrātija un autoritārisms Baltijas valstīs, ebreju vēsture Baltijas valstīs.

Aivars Stranga (1954) is a Professor at the Department of History and Archaeology, the University of Latvia Faculty of History and Philosophy. Habilitated doctor of history (University of Latvia, 1994). A full member of the Latvian Academy of Sciences. A member of the Commission of the Historians of Latvia. Co-author of collective monographs “History of Latvia in the 20th Century”, “Latvia in the Second World War” (in Latvian), “Foreign Policy and Diplomacy of Latvia in the 20th Century” (in Latvian). His recent monographs are “Jews in Baltic” (in Latvian) and “The Foreign Economic Relations of Latvia. 1919–1940” (in Latvian). His research interests include foreign policy of Latvia in the interwar period, democracy and authoritarianism in the Baltic states, Jewish history in the Baltic States.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Stranga, A. (2017). Saimnieciskā dienesta likums. 1940. gada 28. maijs . Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 36–48. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/481