Staļina nāve kā padomju mitoloģijas fenomens dzīvesstāstu kontekstā

Authors

  • Ingus Barovskis Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.03

Keywords:

padomju mitoloģija, sociālā atmiņa, Staļins, rituāls, vadonis, kults

Abstract

Rakstā aplūkota Josifa Staļina nāve kā padomju mitoloģijas fenomens, par avotu bāzi izmantojot 2014.–2017. gadā iegūtās dzīvesstāstu intervijas dažādos Latvijas reģionos. Ņemot vērā padomju politiskā režīma izteikto mītradi un vadoņa kultu, Staļina nāves fakts kļūst par dažādu mītu un anekdotisku notikumu un citu fenomenu pamatu. Tā kā noteiktā laika posmā Staļina tēls iemieso izteiktāko padomju varas Olimpa ideju, būtisks ir jautājums par rituālajām darbībām, kas paredzētas šī fenomena kontekstā. Tāpēc rakstā gan aplūkots vadoņa kults un tā izpausmes dzīvesstāstu kontekstā, gan arī izmantoti attiecīgajā laikā izsūtīto cilvēku atmiņu pieraksti un publicējumi.

Author Biography

Ingus Barovskis, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Ingus Barovskis (1981) ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas katedras pētnieks, Ekonomikas un kultūras augstskolas docents. Humanitāro zinātņu doktors filoloģijā (LU, 2015). Promocijas darbs latviešu mitoloģijā veltīts htoniskās pasaules un to reprezentējošo tēlu un laiktelpas izpētei. Zinātniskās intereses: mitoloģija un mītiskās domāšanas simboli, to funkcijas mūsdienu sabiedrībā un literatūrā, kā arī padomju mitoloģijas fenomenu pētniecība un mutvārdu vēsture.

Ingus Barovskis (1981) is a researcher at the University of Latvia Faculty of Humanities and an assistant professor of the University of Economics and Culture. In 2015, he received his doctoral degree in philology (University of Latvia). His promotion thesis in Latvian mythology was dedicated to research of chthonic world and the representations thereof in the images, space and time. His academic interests include mythology and symbols of mythological thinking in modern society and literature, phenomena of mythology and oral history.

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Barovskis, I. (2018). Staļina nāve kā padomju mitoloģijas fenomens dzīvesstāstu kontekstā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 36–52. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.03