Darba Centrāles darbība 1939.–1940. gadā

Authors

  • Aivars Stranga Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Keywords:

autoritārisms, ekonomika, Darba Centrāle, darbaspēks, regulācija

Abstract

1939. gada maijā Latvijā tika izveidota jauna birokrātiska institūcija – Darba Centrāle. Rakstā izvērtēti tās dibināšanas cēloņi, darbības mērķi un rezultāti. Secināts, ka Darba Centrāle aizsāka regulēt un kontrolēt darbaspēka kustību, taču tās ierobežotās pilnvaras neļāva atrisināt nevienu jautājumu, kas bija saistīts ar galveno problēmu – darbaspēka trūkumu laukos. Jau 1939. gada nogalē kļuva redzams, ka būs nepieciešams ieviest radikālu saimniecisku dienestu, kas militarizēs darbaspēka kustību valstī.

Author Biography

Aivars Stranga, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Aivars Stranga (1954) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Habilitētais vēstures doktors (LU, 1994). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. Apkopojošo monogrāfiju “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”, “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” līdzautors. Jaunākās monogrāfijas: “Ebreji Baltijā un “Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads”. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika starpkaru periodā, demokrātija un autoritārisms Baltijas valstīs, ebreju vēsture Baltijas valstīs.

Aivars Stranga (1954) is a Professor at the Department of History and Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Habilitated doctor of history (UL, 1994). A full member of the Latvian Academy of Sciences. A member of the Commission of the Historians of Latvia. Co-author of collective monographs “History of Latvia in the 20th Century”, “Latvia in the Second World War” (in Latvian), “Foreign Policy and Diplomacy of Latvia in the 20th Century” (in Latvian). His recent monographs are “Jews in Baltic” (in Latvian) and “The Foreign Economic Relations of Latvia. 1919–1940” (in Latvian). His research interests include foreign policy of Latvia in the interwar period, democracy and authoritarianism in the Baltic states, Jewish history in the Baltic states.

Downloads

Published

2016-10-27

How to Cite

Stranga, A. (2016). Darba Centrāles darbība 1939.–1940. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 27–44. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/467