Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai

Authors

  • Kristīne Beķere Latvijas Zinātņu akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.10

Keywords:

Latvijas neatkarības ideja, latviešu diaspora, trimda, Dienvidamerika, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, ACEN

Abstract

Latvijas padomju okupācijas laikā Latvijas valsts neatkarības ideju uzturēja latvieši, kas dzīvoja dažādās Rietumu pasaules valstīs. Līdzīgi kā lielākās latviešu kopienas (ASV, Austrālijā, Kanādā u. c.), arī latvieši Dienvidamerikā uzskatīja, ka Latvijas valsts juridiski turpina pastāvēt, un savu atrašanos ārpus Latvijas uzskatīja par piespiedu trimdu. Šie uzskati bija svarīgs latviešu kopienu pašidentitātes elements, un tos latvieši apliecināja ar plašām un daudzveidīgām politiskām aktivitātēm, lai saglabātu Latvijas neatkarības ideju un veicinātu neatkarības atjaunošanu. Raksta mērķis ir atklāt latviešu politiskās aktivitātes Dienvidamerikas reģionā, kur tās, lai arī kopumā līdzīgas kā citās valstīs, vietējo politisko un ģeogrāfisko apstākļu dēļ ieguva specifiskas iezīmes.

Author Biography

Kristīne Beķere, Latvijas Zinātņu akadēmija

Kristīne Beķere (1984) ir vēstures maģistre (Greifsvaldes Universitāte, 2009), Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra pētniece. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē izstrādā promocijas darbu par tēmu “Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā ārzemēs 1945–1991”. Biedrības Baltic Heritage Network viceprezidente. Zinātniskās intereses: latviešu diaspora, latviešu trimdas politiskās aktivitātes pēc Otrā pasaules kara, Latvijas neatkarības atjaunošana.

Kristīne Beķere (1984) holds a degree of MA in history (Greifswald University, 2009) and is a researcher at the Latvian Academy of Sciences Baltic Center for Strategic Studies. Working on a PhD thesis “Role of Latvian emigrees in upholding the idea of Latvian state independence abroad throughout 1945–1991” at the University of Latvia Faculty of History and Philosophy. Vice-president of the Association “Baltic Heritage Network”. Scientific interests: Latvian diaspora, political activities of Latvian exiles after the Second World War, restoration of the Republic of Latvia state independence.

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Beķere, K. (2018). Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 141–158. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.10