Latvijas un Krievijas 1998. gada attiecību krīze: cēloņi un norise

Authors

  • Eginhards Volāns Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.06

Keywords:

Latvijas un Krievijas attiecības, NATO paplašināšanās, Krievijas propaganda, Krievijas ietekmes aktivitātes, Krievijas tautieši

Abstract

Raksts ir veltīts 1998. gada Latvijas un Krievijas attiecību krīzei un tās priekšvēstnešiem 1997. gadā. Pētījumā secīgi izklāstīti un izpētīti attiecību krīzes galvenie cēloņi un norise, kā arī sniegts ieskats Latvijas, Krievijas un Rietumvalstu perspektīvā par attiecīgajiem notikumiem. Raksta galvenā avotu bāze ir periodika latviešu un krievu valodā, kā arī zinātniskā literatūra par šo tēmu. Darba pamattekstu veido trīs nodaļas, no tām pirmā ir veltīta Latvijas un Krievijas attiecību eskalācijai no 1997. gada marta līdz 1998. gada februārim, otrā – krīzes norisei un izpausmēm no 1998. gada marta līdz aprīlim, trešā – krīzes deeskalācijai 1998. gada vasarā. Raksta tapšanas laikā secināts, ka Latvijas un Krievijas attiecību krīze, visticamāk, bija mākslīgi radīta no Maskavas puses, lai aizkavētu Latvijas eiroatlantisko integrāciju un novērstu Krievijas sabiedrības uzmanību no valstī briestošās iekšpolitiskās un ekonomiskās krīzes.

Author Biography

Eginhards Volāns, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Eginhards Volāns (1992) ir vēstures maģistrs (LU, 2018). Maģistra darba tēma – “Latvijas–Krievijas 1998. gada attiecību krīze: cēloņi un norise”. Pētnieciskās intereses: Latvijas un Krievijas attiecības un Latvijas politiskie procesi pēc PSRS sabrukuma.

Eginhards Volāns (1992) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2018). The title of his master’s thesis is “Crisis of 1998 in Latvian-Russian relations: causes and conduct”. Research interests include Latvian-Russian relations and political processes in Latvia after the collapse of the USSR.

Downloads

Published

2021-03-24

How to Cite

Volāns, E. (2021). Latvijas un Krievijas 1998. gada attiecību krīze: cēloņi un norise. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (9/10), 116–136. https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.06