Tūrisma organizācija Latvijas PSR: Latvijas republikāniskās tūrisma padomes darbība 20. gadsimta 60. gados

Authors

  • Ilze Vaivode Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.05

Keywords:

tūrisms, Latvijas PSR, PSRS, Latvijas tūrisma un ekskursiju pārvalde, Latvijas republikāniskā tūrisma padome

Abstract

PSRS tūrisms kļuva par padomju identitātes un kopējās vēsturiskās atmiņas veicinātāju – tas bija īpaši svarīgi pēc Otrā pasaules kara, kad PSRS varā bija nonākušas vairākas valstis, arī Latvija. Drīz sākās tūrisma jomas atjaunošana, tika dibinātas tūrisma organizācijas, taču centieni izveidot centralizētu tūrisma organizāciju nebija sekmīgi. 60. gados notika būtiska tūrisma reorganizācija, un tādējādi šim mērķim izdevās pietuvoties. Pētījuma mērķis ir analizēt Latvijas tūrisma un ekskursiju pārvaldes un Latvijas republikāniskās tūrisma padomes darbību, nosakot to sasniegumus un trūkumus. Darbā skaidrota organizāciju struktūra un struktūrvienību mijiedarbība – tas veicina izpratni ne vien par tūrisma organizēšanu, bet arī par procesiem sabiedrībā Latvijas PSR.

Author Biography

Ilze Vaivode, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Ilze Vaivode (1996) ir vēstures maģistre (LU, 2020). Maģistra darba tēma – “Latvijas tūrisma un ekskursiju pārvaldes (Latvijas republikāniskās tūrisma padomes) darbība 20. gadsimta 60. gados”. Pētnieciskās intereses: Latvijas padomju okupācijas perioda vēsture.

Ilze Vaivode (1996) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2020). The title of her master’s thesis is “The Activity of the Administration of Tourism and Excursions of Latvia (Republican Tourism Council of Latvia) in the 1960s”. Research interests include the history of the Soviet occupation period in Latvia.

 

Downloads

Published

2021-03-24

How to Cite

Vaivode, I. (2021). Tūrisma organizācija Latvijas PSR: Latvijas republikāniskās tūrisma padomes darbība 20. gadsimta 60. gados. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (9/10), 99–115. https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.05