Bijušie Krievijas armijas Ģenerālštāba akadēmijas beidzēji Sarkanajā armijā pilsoņu kara laikā: pārtikas spekulācijas Latvijā 1919. gadā

Authors

  • Andrejs Gaņins Krievijas Zinātņu akadēmija

Keywords:

Padomju Latvija, korupcija, militārie speciālisti, Sarkanā armija

Abstract

Raksts veltīts korupcijas skandālam padomju militārajā elitē 1919. gadā. Toreiz republikas Revolucionārās kara padomes Lauka štāba vecākie līdzstrādnieki nopirka deficīta preces Latvijā un mēģināja tās nelegāli ievest Padomju Krievijā. Pirmsrevolūcijas elites pārstāvji, kas bija pieraduši pie pilnīgi cita dzīvesveida pirms Pirmā pasaules kara un revolūcijas, ar grūtībām pārcieta kara laika ierobežojumus un “kara komunisma” politiku. 1919. gada vasarā lieta tika pārtraukta. Pat augsta ranga militāro ekspertu sadzīve bija nabadzīga un spieda izdarīt pārkāpumus, bet boļševiki lietas labā bija gatavi paciest korumpētu amatpersonu klātbūtni Padomju Krievijas vadošajos slāņos.

Author Biography

Andrejs Gaņins, Krievijas Zinātņu akadēmija

Andrejs Gaņins (1981) ir Krievijas Zinātņu akadēmijas Slāvu pētniecības institūta (Institut slavjanovedenija) vadošais pētnieks. Vēstures habilitētais doktors (2013). Krievijas Valsts ­militārās vēstures arhīva zinātniskās padomes loceklis. Starptautiskā zinātniskā projekta “Krievijas lielais karš un revolūcija, 1914–1922” dalībnieks. Autors 11 monogrā­fijām un vairāk nekā 300 publikācijām par dažādiem Krievijas un tās kaimiņvalstu politiskās un militārās vēstures aspektiem 20. gadsimta sākumā. Zinātniskās intereses: Krievijas pilsoņu kara militāri politiskā vēsture, Krievijas armijas un virsniecības vēsture.

Andrey Ganin (1981) is a leading research fellow at the Slavic Studies Institution (Institut slavjanovedenija), Russian Academy of Sciences. Dr. Hab. Hist. (2013). A member of the Scientific council of the Russian State Military History Archives. A member of “Russia’s Great War and Revolution: 1914–1922”, international project team. An author of 11 monographs and more than 300 publications on various aspects of military-political history of Russia and its neighbours at the beginning of the 20th century. His research interests include military-political history of the Russian Civil war, history of Russian army and officer corps.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Gaņins, A. (2017). Bijušie Krievijas armijas Ģenerālštāba akadēmijas beidzēji Sarkanajā armijā pilsoņu kara laikā: pārtikas spekulācijas Latvijā 1919. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 28–35. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/480