1918. gada decembris Rīgā – Latvijas zemessardzes rotu dumpis

Authors

  • Artis Buks Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.6.04

Keywords:

1918. gads, Latvijas dibināšana, Latvijas zemessardze, Baltijas landesvērs, Rīgas rotu dumpis, Latvijas Neatkarības karš

Abstract

Rakstā aplūkota situācija Vācijas armijas okupētajā Vidzemē un Kurzemē 1918. gada rudenī – Latvijas Republikas proklamēšanas laikā –, kā arī sabiedrībā valdošo ideju un vēlmju pretrunu saspīlējums gada nogalē, kas izpaudās kā masveida nepakļaušanās pavēlei iestāties nupat izveidotajos Latvijas bruņotajos spēkos (zemessardzē). Proti, no latviešiem saformētās vienības atteicās doties uz fronti. Kara tiesa vairākiem dumpiniekiem piesprieda nāvessodu. Tālaika sabiedrībā notikušais izsauca visai plašu rezonansi, un daudz kas liek domāt, ka tas lielā mērā inspirēja arī masveida dezertēšanu no zemessardzes rindām 1919. gada janvāra pirmajās dienās. Šie notikumi historiogrāfijā praktiski nav aplūkoti, tāpēc rakstā mēģināts rekonstruēt notikumu gaitu, lai saprastu, kas īsti notika Rīgā 1918. gada pašās pēdējās dienās.

Author Biography

Artis Buks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Artis Buks (1966) ir vēstures maģistrs (LU, 2009), vēstures skolotājs, vairāku zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors, publicists, vēstures terminu skaidrojošās vārdnīcas vesture.eu autors. Zinātniskās intereses: vācbaltiešu kultūra, aristokrātijas vēsture, muižas kā sociāls fenomens, Baltijas landesvērs, 1918./1919. gada notikumi mūsdienu Latvijas teritorijā.

Artis Buks (1966) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2009), a history teacher, an author of several scientific and popular articles, a publicist, author of the vesture.eu dictionary interpreting history terms. Research interests: Baltic German culture, the history of the aristocracy, the manor as asocial phenomenon, the Baltic Landeswehr, the events of the 1918/1919 in the territory of Latvia.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Buks, A. (2019). 1918. gada decembris Rīgā – Latvijas zemessardzes rotu dumpis. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 62–85. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.04