Kādas nozares mantojuma un nācijas identitātes sardzē: latviešu jūrlietu vēstures izpēte un saglabāšana trimdā

Authors

  • Dāvis Beitlers Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.6.07

Keywords:

latviešu trimda, kuģniecība, sabiedriskās organizācijas, historiogrāfija, nacionālā pašapziņa

Abstract

Rakstā sniegts neliels ieskats svarīgākajos vienas konkrētas Latvijas tautsaimniecības un kultūras vēstures jomas – jūrniecības – izpētes aspektos latviešu trimdā Rietumos pēc Otrā pasaules kara, iezīmējot arī to, kā ar šīs izpētes un ar to saistīto pasākumu palīdzību noteikta trimdas sabiedrības grupa tiecās sniegt specifisku artavu nacionālās pašapziņas uzturēšanā trimdas sabiedrībā kopumā.

Author Biography

Dāvis Beitlers, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Dāvis Beitlers (1993) ir vēstures maģistrs (LU, 2017), Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vēsturnieks, vairāku zinātnisku un populārzinātnisku grāmatu autors vai redaktors, Latvijas Universitātes doktorants. Izstrādā promocijas darbu par tēmu, kas saistās ar latviešu uzņēmējdarbību trimdā. Zinātniskās intereses: latviešu trimdas vēsture, Latvijas jūrniecības vēsture, Latvijas grāmatniecības vēsture, reģionālās vēstures izpētes problēmas, historiogrāfija.

Dāvis Beitlers (1993) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2017). He is a historian at the Museum of the History of Riga and Navigation (Department of the History of Latvian Navigation), an author or editor of several scientific and popular science books, doctoral student in history programme at the University of Latvia, working on the PhD thesis dedicated to Latvian economic activities in exile. Research interests: history of Latvian exile, history of Latvian navigation, history of Latvian book production, research problems of regional (local) history, historiography.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Beitlers, D. (2019). Kādas nozares mantojuma un nācijas identitātes sardzē: latviešu jūrlietu vēstures izpēte un saglabāšana trimdā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 113–128. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.07

Most read articles by the same author(s)