Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos

I daļa

Authors

  • Dāvis Beitlers Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.03

Keywords:

latviešu trimda, jūrniecība, pilsonība, politiskā uzticamība, tautsaimnieciskais protekcionisms

Abstract

Šis raksts turpina saistītas tematikas publikāciju žurnāla iepriekšējā numurā un stāsta par tiem starpkaru Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri Otrā pasaules kara un tā atskaņu laikā nonāca un palika Rietumu pasaulē, kur – jau kā trimdinieki – turpināja vai tikai sāka jūrnieka gaitas, pamazām iekļaujoties mītnes valstu saimnieciskajā un profesionālajā, sociālajā un sabiedriski politiskajā vidē un struktūrās. Rakstā iezīmētas dažas no problēmām, kas pavadīja latviešu jūrniekus – trimdiniekus šīs “ieaugšanas” gaitā, ieskicēti daži jūrnieku veiksmes stāsti un viena otra pētniecības problēma, kas ieaužas trimdas vēstures izpētes problemātikā kopumā.

Author Biography

Dāvis Beitlers, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Dāvis Beitlers (1993) ir vēstures maģistrs (LU, 2017), Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vēsturnieks, vairāku zinātnisku un populārzinātnisku grāmatu autors vai redaktors, Latvijas Universitātes doktorants; izstrādā promocijas darbu par tēmu, kas saistīta ar latviešu tautsaimniecību trimdā. Zinātniskās intereses: latviešu trimdas vēsture, Latvijas jūrniecības vēsture, Latvijas grāmatniecības vēsture, Latvijas ērģeļmākslas (instrumenti, mūzika un mūziķi) vēsture, reģionālās vēstures izpētes problēmas, historiogrāfija.

Dāvis Beitlers (1993) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2017). He is a historian at the Museum of the History of Riga and Navigation (Department of the History of Latvian Navigation), an author or editor of several scientific and popular science books, doctoral student in history at the University of Latvia; working on the PhD thesis dedicated to Latvian economic activities in exile. Research interests include history of Latvian exile, Latvian navigation, Latvian book production, Latvian organ culture (musical instruments, music, musicians), and the research problems of regional (local) history, historiography.

Downloads

Published

2021-03-24

How to Cite

Beitlers, D. (2021). Iekļaušanās. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā Rietumos: I daļa. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (9/10), 64–79. https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.03

Most read articles by the same author(s)