Studentu atturības organizācijas kā jaunu tradīciju ieviesējas Latvijas Universitātē 20. gadsimta 20.–30. gados

Authors

  • Guntis Vāveris Latvijas Nacionālais arhīvs

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.04

Keywords:

Latvijas Universitāte, LUSAB, studenti, atturība, alkohola lietošana, studentu organizācijas

Abstract

Starpkaru periodā Latvijā radās iespējas dibināt vairākas jaunas dažādu veidu studentu organizācijas. Jaunās organizācijas Latvijas Universitātē 20. gadsimta 20. gados apmierināja jauno studentu vēlmi būt piederīgiem akadēmiskai videi. Valsts alkohola politikas, sabiedrībā izplatīto alkohola lietošanas ieražu un atturības kustības ideju ietekmē 20. gadu otrajā pusē veidojās pirmās studentu atturības organizācijas Latvijas Universitātē. Raksts sniedz ieskatu šo organizāciju centienos akadēmiskajā vidē ieviest jaunu tradīciju – atturēties no alkohola lietošanas, vēršoties pret pastāvošo un, pēc atturībnieku ieskatiem, novecojušo alkohola dzeršanas ieražu.

Author Biography

Guntis Vāveris, Latvijas Nacionālais arhīvs

Guntis Vāveris (1985) ir uzņēmumu un organizāciju vadīšanas un vēstures maģistrs (Banku augstskola, 2009; LU, 2014) un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmas nodaļas galvenais arhīvists. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants. Izstrādā promocijas darbu par tēmu: “Atturības kustība kā sociālās disciplīnas instruments Latvijā, 1891.–1940. gads”. Zinātniskās intereses: 19. gadsimta – 20. gadsimta pirmās puses vēsture, atturības kustības, sporta un pilsētbūvniecības vēstures un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumi.

Guntis Vāveris (1985) holds a MA degree in Master of Business Administration and history (BA School of Business and Finance, 2009; UL, 2014). He is an archivist at the Latvian National Archives Latvian State History Archive, Division of Fund Analysis and Information Systems. Currently a doctoral student at Faculty of History and Philosophy, University of Latvia, working on the PhD thesis “Temperance Movement as a Tool of Social Discipline in Latvia, 1891–1940”. Research interests: history of the 19th century – the first half of the 20th century, interwar period history, Temperance movement history, sports history, urban construction history of the 19th and 20th centuries, history of cultural heritage protection.

 

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Vāveris, G. (2017). Studentu atturības organizācijas kā jaunu tradīciju ieviesējas Latvijas Universitātē 20. gadsimta 20.–30. gados . Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 39–58. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.04