Sokol organizāciju darbība starpkaru perioda Latvijā

Authors

  • Andrejs Gusačenko Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.05

Keywords:

krievu emigrācija, krievu minoritāte, starpkaru Latvija, jauniešu organizācijas, kustība Sokol, monarhisms

Abstract

Raksta mērķis ir izpētīt populārākās krievu fiziskās un garīgās audzināšanas kustības Sokol biedrību darbību starpkaru periodā Latvijā. Rakstā ir analizēta Sokol organizāciju ideoloģija, struktūra, iekšējā un ārējā darbība, ka arī to vadītāju piederība pie monarhistiskajām organizācijām un ar tām saistītu personu aprindām. Raksta tapšanā ir izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva Sokol biedrību arhīva, politpārvaldes aģentūras ziņojuma arhīva un kartotēkas materiāli, starpkaru laikā un mūsdienās izdotā periodika, literatūra, kā arī zinātniskie pētījumi.

Author Biography

Andrejs Gusačenko, Latvijas Universitāte

Andrejs Gusačenko (1982) ir vēstures maģistrs (LU, 2017). Maģistra darba tēma: “Sokol organizāciju darbība Latvijā (1928.–1940. g.)”. Pētnieciskās intereses: Latvija starpkaru periodā, krievu emigrācija, vēsture un kultūras vēsture.

Andrejs Gusačenko (1982) holds a MA degree in history (UL, 2017). The master’s thesis title is “Sokol Organisations Activity in Latvia (1928–1940)”. Research interests: interwar Latvia, Russian emigration, history and history of culture.

 

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Gusačenko, A. (2017). Sokol organizāciju darbība starpkaru perioda Latvijā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 59–77. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.05