Stāvoklis Latgalē 1920. gada februārī: Amerikas Sarkanā Krusta ierēdņa Deila Hotona redzējums

Authors

  • Ēriks Jēkabsons Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Abstract

.

Author Biography

Ēriks Jēkabsons, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Ēriks Jēkabsons (1965) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas profesors. Vēstures doktors (LU, 1995). Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. 17 grāmatu (trīs no tām izdotas ārvalstīs) un 223 zinātnisku rakstu (apmēram puse no tiem publicēti 13 ārvalstīs) autors. Piedalījies 170 zinātniskās konferencēs. Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Polijas un Rumānijas Nacionālās zinātnes padomes ārzemju eksperts, piecu Latvijas un 17 ārvalstu zinātnisko žurnālu redkolēģiju loceklis. Viesprofesors Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas universitātēs. Apbalvots ar Polijas Zelta Nopelnu krustu. 2012./2103. akadēmiskajā gadā Fulbraita Scholar Programme stipendiāts Stenforda Universitātē. Zinātniskās intereses: Latvijas un reģiona politiskā un militārā vēsture 20. gadsimta pirmajā pusē.

Ēriks Jēkabsons (1965) is a Professor at the Department of History and Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Doctor of history (University of Latvia, 1995). A corresponding member of the Latvian Academy of Sciences. Author of 17 books (3 of them published abroad) and 223 scientific articles (about a half of them published in 13 countries), took part in 170 scientific conferences, expert of the Latvian Council of Science, foreign expert of Polish, Romanian National Councils for Science, a member of editorial board of 5 Latvian and 17 foreign scientific journals. Guest-professor at universities in Poland, Belarus and Ukraine. Decorated with Poland’s Gold Cross of Merit, took part in Fulbright’s Scholar Programme at Stanford University during the academic year 2012/2013. Research interests: political and military history of Latvia and the region at the first half of the 20th century.

Downloads

Published

2017-06-20

How to Cite

Jēkabsons, Ēriks. (2017). Stāvoklis Latgalē 1920. gada februārī: Amerikas Sarkanā Krusta ierēdņa Deila Hotona redzējums . Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 163–190. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/488

Issue

Section

Vēstures avoti | Historical Sources

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>