Pētījums par latviešu trimdas politisko darbību

Recenzija par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga 2022. 303 lpp. ISBN 978-9934-18-870-1

Authors

Abstract

Recenzija par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga 2022. 303 lpp. ISBN 978-9934-18-870-1

Author Biography

Jānis Taurēns

Jānis Taurēns ir Latvijas Universitātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors, vēstures doktors (LU, 1999). Žurnāla “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” galvenais redaktors no 2016. līdz 2022.  gadam. Monogrāfiju “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” (Rīga, 2015–2016) un “15. maija Latvija” (Rīga, 2017) līdzautors. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas vēsture, Latvijas politiskā vēsture kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstures historiogrāfija.

Jānis Taurēns is an associate professor at the  Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. A  doctor of history (UL, 1999), the general editor of the periodical “History. Journal of the University of Latvia” from 2016 to 2022. The co-author of the collective monographs “Foreign policy and diplomacy of Latvia in the 20th century” (in Latvian) and “Latvia of May 15” (in Latvian). His research interests include history of Latvia’s foreign policy, political history of Latvia since restoration of independence, historiography of Latvian history.

Downloads

Published

2023-12-22

How to Cite

Taurēns, J. (2023). Pētījums par latviešu trimdas politisko darbību: Recenzija par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga 2022. 303 lpp. ISBN 978-9934-18-870-1. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (16), 98–102. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/640

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2