Latvijas preses korespondenti Spānijas pilsoņu karā: Oto Zeltiņa un Georga Timuškas piemērs

Authors

  • Ginta Ieva Bikše Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.6.06

Keywords:

Spānijas pilsoņu karš, preses korespondenti, cenzūra, “Jaunākās Ziņas”, Oto Zeltiņš, Georgs Timuška

Abstract

Rakstā izvērtēta divu laikraksta “Jaunākās Ziņas” preses korespondentu – Oto Zeltiņa un Georga Timuškas – sniegtā informācija un darbība Spānijas pilsoņu karā laika posmā no 1936. gada septembra līdz 1937. gada oktobrim. Aplūkoti faktori, kas ietekmēja iespēju sniegt objektīvas reportāžas par norisēm Spānijas pilsoņu karā, – propaganda, cenzūra un korespondentu ideoloģiskā pārliecība. Vienlaikus pievērsta uzmanība Latvijas preses korespondentu darba apstākļiem, raksturojot ikdienu un izaicinājumus Spānijas pilsoņu kara kontekstā.

Author Biography

Ginta Ieva Bikše, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Ginta Ieva Bikše (1993) ir vēstures maģistre (LU, 2018), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante. Izstrādā promocijas darbu par tēmu “Spānijas pilsoņu karš (1936–1939): Latvijas akcents”. Zinātniskās intereses: Spānijas pilsoņu karš, starptautiskās attiecības 20. gadsimtā, Spānijas un Francijas 20. gadsimta vēsture, Latvijas ārpolitikas vēsture.

Ginta Ieva Bikše (1993) holds a master’s degree in history (University of Latvia, 2018). Currently a doctoral student at the University of Latvia Faculty of History and Philosophy, working on a PhD thesis “Spanish Civil War (1936–1939): Latvian Accent”. Research interests: the Spanish Civil War, international relations in the 20th century, 20th century history of Spain and France, Latvia’s foreign policy.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Bikše, G. I. (2019). Latvijas preses korespondenti Spānijas pilsoņu karā: Oto Zeltiņa un Georga Timuškas piemērs. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 101–112. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.06