Krievu pretboļševiku kustības “monarhisma” mīts Latvijas Republikā 1920.–1940. gadā

Authors

  • Andrejs Gusačenko Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.6.05

Keywords:

krievu monarhisms, Politpārvalde, starpkaru Latvija, pretboļševiku organizācijas, krievu emigrācija

Abstract

Rakstā ir aplūkotas Krievijas monarhisma izpausmes, to uztvere un refleksija Latvijas kultūrvēsturiskajā telpā un kolektīvajā atmiņā no 19. gadsimta vidus līdz 1940. gadam. Centrālā vieta publikācijā atvēlēta krievu pretboļševiku kustības organizācijām un to darbībai Latvijā 1920.–1940. gadā. Minētās aktivitātes ir apskatītas caur starpkaru Latvijas sabiedrības kolektīvās atmiņas un specdienestu prizmu, kurā pretboļševikiem kā Baltās kustības turpinātājiem un cīnītājiem par komunistiskās diktatūras gāšanu Krievijā tika piedēvēta īpatnēja politiska nokrāsa – monarhisms. Balstoties uz Latvijas Valsts arhīva un Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiāliem, attiecīgā laika periodiku un literatūru, sniegts īss ieskats monarhisma parādības pirmsākumos un tā izmaiņās sabiedriskajā uztverē Latvijā dažādos laika posmos, tā mērķis – analizēt un atspēkot “krievu monarhisma” mītu pretboļševiku organizāciju darbības jomā.

Author Biography

Andrejs Gusačenko, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts

Andrejs Gusačenko (1982) ir vēstures maģistrs (LU, 2017), LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants, LU Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents. Zinātniskā žurnāla Pravoslavie v Baltii redkolēģijas sekretārs. Strādā pie doktora darba “Starptautiskā krievu pretboļševiku kustība Latvijā (1920–1940)”. Pētnieciskās intereses: Latvija starpkaru periodā, krievu emigrācija, Krievijas pilsoņu karš, Latvijas Neatkarības karš, pretboļševiku kustība.

Andrejs Gusačenko (1982) holds a MA degree in history (University of Latvia, 2017). He is a doctoral student at the University of Latvia Faculty of History and Philosophy, and a research assistant at the University of Latvia, Institute of History of Latvia. He also holds the position of Editorial Board Secretary at the academic journal Pravoslavie v Baltii (“The Orthodoxy in the Baltics”) and works on the PhD thesis “International Russian Anti-Bolshevik Movement in Latvia, 1920–1940”. Research interests: interwar Latvia, Russian emigration, Russian Civil War, Latvian Independence War, Anti-Bolshevik movement.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Gusačenko, A. (2019). Krievu pretboļševiku kustības “monarhisma” mīts Latvijas Republikā 1920.–1940. gadā. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 86–100. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.05