Alternatīvā vēsture: Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu jauno laiku vēstures piemērs

Authors

  • Lilita Zemīte Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/lvzv.6.10

Keywords:

alternatīvā vēsture, virtuālā vēsture, faktiskā vēsture, cēlonība, vēstures fakts, jauno laiku vēsture

Abstract

Alternatīvā vēsture pastāv ilgāk nekā simts gadu. Pēdējo divdesmit gadu laikā tā ne tikai ir kļuvusi īpaši populāra vēsturnieku aprindās, bet var tikt uzskatīta par specifisku vēstures pētniecības nozari. Pamatā tiek analizēta alternatīvās vēstures attīstības gaita, alternatīvās vēstures dažādās izpratnes un paveidi, kā arī alternatīvās vēstures jēga, būtība un pielietojamība vēstures pētniecībā. Galvenā uzmanība rakstā veltīta virtuālajai (­counterfactual) vēsturei kā vēstures pētniecības metodei un tās izmantošanas iespē­jām vēsturnieku darbā.

Author Biography

Lilita Zemīte, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Lilita Zemīte (1961) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētā profesore, vēstures doktore (LU, 1993). Rakstu krājuma “Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas” (Rīga, 2019) autore. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika un starptautiskās attiecības 20. gadsimtā, ASV vēstures un historiogrāfijas problēmas.

Lilita Zemīte (1961) is an associate professor at the Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. Doctor of History (University of Latvia, 1993), the author of the book “Western World in the Modern Period: Problems of History”, (Rīga, 2019, in Latvian). Research interests: foreign policy of Latvia and international relations in the 20th century, problems of history and historiography of the USA.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Zemīte, L. (2019). Alternatīvā vēsture: Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu jauno laiku vēstures piemērs. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 162–172. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.10