Imigrācijas cēloņi: Amerikas Savienoto Valstu vēstures piemērs

Authors

  • Lilita Zemīte Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.08

Keywords:

imigrācija, emigrācija, reemigrācija, ASV, Eiropa, ASV vēstures zinātne, “Rāvenšteina likumi”

Abstract

Amerikas Savienoto Valstu sabiedrība ir veidojusies 400 gadu ilgā imigrācijas procesa rezultātā, tāpēc ASV vēstures zinātnē ir detalizēti analizēti šī vēstures procesa cēloņi. Rakstā aplūkoti ASV imigrācijas vēstures posmi, plūsmas, kā arī reemigrācijas fenomens, akcentējot šo procesu pamatcēloņus. Sniegts imigrantu sociālais, ekonomiskais, etniskais un citu pazīmju raksturojums, kā arī imigrācijas un reemigrācijas motivācija. Balstoties uz ASV vēstures piemēru, var secināt, ka imigrācija ir selektīva, plūsmveidīga, ka emigrē sabiedrības minoritāte, kuras vienīgais motivējošais iemesls nav ekonomisko apstākļu uzlabošana. Savukārt reemigrāciju nenosaka ekonomiskās situācijas uzlabošanās dzimtenē. Migrācijas procesus ietekmē dažādu faktoru un motīvu kombinācija, tai skaitā migrācijas regulēšana un kontrole.

Author Biography

Lilita Zemīte, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Lilita Zemīte (1961) ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētā profesore. Vēstures doktore (LU, 1993). Monogrāfijas Latvia in the League of Nations autore. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitika un starptautiskās attiecības 20. gadsimtā, ASV vēstures un historiogrāfijas problēmas.

Lilita Zemīte (1961) is an Associate Professor at the Department of History and Archaeology, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia. Doctor of history (UL, 1993), an author of the monograph “Latvia in the League of Nations”. Research interests: foreign policy of Latvia and international relations in the 20th century, problems of history and historiography of the USA.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Zemīte, L. (2017). Imigrācijas cēloņi: Amerikas Savienoto Valstu vēstures piemērs. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (3), 112–123. https://doi.org/10.22364/luzv.3.2017.08