Valstspapīru spiestuves izveidošana un pirmie darbības gadi (1919–1921)

Authors

  • Agita Ančupāne Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.07

Keywords:

Valstspapīru spiestuve, poligrāfijas vēsture, Rihards Zariņš, Finanšu ministrija, Valsts kases naudas zīmju izgatavošana

Abstract

Pēc Latvijas valsts nodibināšanas Latvijas Pagaidu valdībai bija jārisina vairāki nozīmīgi jautājumi. Viena no būtiskākajām jomām, kas steidzami jāsakārto, bija finanšu sfēra. Latvijas Pagaidu valdībai trūka ne tikai naudas līdzekļu, bet arī dažāda veida vērtspapīru, piemēram, zīmogmarku, pastmarku, bandroļu, obligāciju un tirdzniecības un rūpniecības zīmju, kas bija nepieciešamas veiksmīgai valsts ekonomiskai darbībai. Lai segtu augošo valsts vajadzību pēc vērtspapīriem un naudas zīmēm, Finanšu ministrijas pakļautībā tika nodibināta Valstspapīru spiestuve. Raksta mērķis ir atspoguļot Valstspapīru spiestuves izveidošanas nepieciešamību un ap­stākļus un spiestuves darbības pirmo posmu no izveidošanas līdz 1921. gadam, kad spiestuve tika pārcelta uz jaunām telpām, paverot jaunas attīstības un paplašināšanās iespējas.

Author Biography

Agita Ančupāne, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Agita Ančupāne (1985) ir vēstures maģistre (LU, 2017), Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma glabātāja. Pētnieciskās intereses: Rīgas sociālekonomiskā un kultūras vēsture 19.–20. gadsimtā, poligrāfijas vēsture Latvijā.

Agita Ančupāne (1985) holds a MA degree in History (University of Latvia, 2017) and works as a collection keeper of the Museum of the History of Riga and Navigation. Research interests: Socioeconomic history of Riga in the 19th to 20th centuries history of printing and publishing industry in Latvia.

 

Downloads

Published

2018-04-21

How to Cite

Ančupāne, A. (2018). Valstspapīru spiestuves izveidošana un pirmie darbības gadi (1919–1921). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 96–111. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.07