Nozīmīgs pētījums par Latviju neatkarības pirmsākumos

Recenzija par grāmatu: Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga 2018. 831 lpp. ISBN 9789984824499

Authors

  • Jānis Taurēns Latvijas Universitāte

DOI:

https://doi.org/10.22364/luzv.6.12

Author Biography

Jānis Taurēns, Latvijas Universitāte

Jānis Taurēns (1969) ir Latvijas Universitātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors, vēstures doktors (LU, 1999). Žurnāla “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” redaktors. Monogrāfiju “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” (Rīga, 2015–2016) un “15. maija Latvija” (Rīga, 2017) līdzautors. Zinātniskās intereses: Latvijas ārpolitikas vēsture, Latvijas politiskā vēsture kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijas vēstures historiogrāfija.

Jānis Taurēns (1969) is an associate professor at the Department of Archaeology, the Faculty of History and Philosophy, the University of Latvia. Doctor of History (University of Latvia, 1999). The general editor of the periodical “History. Journal of the University of Latvia”. A co-author of the collective monograph “Foreign policy and diplomacy of Latvia in the 20th century” (Rīga, 2015–2016, in Latvian) and Latvia of May 15 (Rīga 2017, in Latvian). Research interests: history of Latvia’s foreign policy, political history of Latvia since restoration of independence, historiography of Latvian history.

Downloads

Published

2019-08-29

How to Cite

Taurēns, J. (2019). Nozīmīgs pētījums par Latviju neatkarības pirmsākumos: Recenzija par grāmatu: Ēriks Jēkabsons. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā. Rīga 2018. 831 lpp. ISBN 9789984824499. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 191–194. https://doi.org/10.22364/luzv.6.12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>