Austrumu baznīcas Livonijā

Recenzija par grāmatu: Andrzej Gil. Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje. Lublin 2019. [Andžejs Gils. Austrumu Baznīcas un to struktūras Livonijā posmā no 13. līdz 19. gs. sākumam. Konteksti – apstākļi – tradīcijas. Ļubļina 2019]

Authors

  • Edvards Seliška

Abstract

Recenzija par grāmatu: Andrzej Gil. Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje. Lublin 2019. [Andžejs Gils. Austrumu Baznīcas un to struktūras Livonijā posmā no 13. līdz 19. gs. sākumam. Konteksti – apstākļi – tradīcijas. Ļubļina 2019]

Author Biography

Edvards Seliška

Edvards Seliška (1982) ir vēstures maģistrs (LU, 2009), Latvijas Universitātes vēstures doktorants, Lielbritānijas vēstniecības Rīgā prokonsuls. Vairāku zinātnisku rakstu autors. Izstrādā promocijas darbu “Inflantijas šļahtas politiskā darbība Žečpospoļitā (1677.‒1772. g.)”. Zinātniskās intereses: Latvijas, Francijas, Krievijas, Polijas 16.‒18.  gadsimta vēsture, saimniecības un diplomātijas vēsture.

Edvards Seliška (1982) holds a  master’s degree (UL, 2009) and is a  doctoral student at the University of Latvia, a proconsul at the British Embassy in Riga. An author of several scientific articles. Currently works on his doctoral thesis “Political activity of the Inflanty (Polish Livonia) nobility in Polish-Lithuanian Commonwealth (1677‒1772)”. His scientific interests include the 16th‒18th-century history of Latvia, France, Russia, Poland, as well as history of economics and diplomacy.

Downloads

Published

2023-12-22

How to Cite

Seliška, E. (2023). Austrumu baznīcas Livonijā: Recenzija par grāmatu: Andrzej Gil. Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje. Lublin 2019. [Andžejs Gils. Austrumu Baznīcas un to struktūras Livonijā posmā no 13. līdz 19. gs. sākumam. Konteksti – apstākļi – tradīcijas. Ļubļina 2019]. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (16), 90–97. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/639