Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās

The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law

Authors

  • Agnese Beļska Latvijas Universitāte

Keywords:

krimināltiesības, krimināltiesību filozofija, padomju krimināltiesības, vainas teorija

Abstract

Publikācija veltīta vainas teorijas ģenēzes un evolūcijas problemātikai kontekstā ar krimināltiesību attīstību Eiropā.1 Ņemot vērā to, ka krimināltiesību jomā ir ierasts runāt par padomju tiesību ietekmi, piemēram, attaisnojot tiesību aktos esošās neprecizitātes, kā arī biežo krimināllikuma grozīšanu, autore uzskata par nepieciešamu šā raksta ietvaros nošķirt, vai pastāv padomju tiesību ietekme un cik liela tā ir.

Rakstā tiek izvirzīta šāda tēze: kopumā, kā arī tieši attiecībā uz vainas teorijas izpratni Latvijas krimināltiesībās pastāv padomju tiesību ietekme, taču pati Krimināllikumā iestrādātā vainas teorija ir veidojusies apgaismības ideju ietekmē Eiropā un Latviju sasniegusi caur Krievijas impērijas krimināltiesību zinātnieku atziņām un 1903. gada Sodu likumiem. Līdz ar to padomju krimināltiesības lielā mērā skar tieši tiesību interpretācijas un piemērošanas problemātiku.

Author Biography

Agnese Beļska, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Krimināltiesisko zinātņu katedras doktorante

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Beļska, A. (2010). Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 194–208. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/280