Obligātā tautas nobalsošana Latvijā

Mandatory referendums in Latvia

Authors

  • Inese Nikuļceva Latvijas Universitāte

Keywords:

tiešā demokrātija, tautas nobalsošana (referendums), Latvijas Republikas Satversme

Abstract

Latvijas Republikas Sa­tver­sme paredz divus obligātās tautas nobalsošanas rīkošanas gadījumus: par Sa­tver­smes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. panta grozījumiem un par dalību Eiropas Savienībā. Obligātās tautas nobalsošanas par Sa­tver­smes grozījumiem regulējuma mērķis ir padarīt minētos Sa­tver­smes pantus par praktiski negrozāmiem, nepieļaujot Latvijas valsts iekārtas pamatu grozīšanu. Obligātās tautas nobalsošanas par Latvijas dalību Eiropas Savienībā konstrukcija Satversmē ir unikāla; citu valstu konstitūcijās ir iekļauti daudz elastīgāki formulējumi.

Author Biography

Inese Nikuļceva, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras doktorante

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Nikuļceva, I. (2010). Obligātā tautas nobalsošana Latvijā: Mandatory referendums in Latvia. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 185–193. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/279